ႏွစ္ေဟာင္း ႏွင့္ ႏွစ္သစ္ – သတိမကြာ အေကာင္းျမင္စြာ ေထြးပိုက္ပါ။

ႏွစ္ေဟာင္း ႏွင့္ ႏွစ္သစ္ – သတိမကြာ အေကာင္းျမင္စြာ ေထြးပိုက္ပါ။
**********************
ေအာက္စ့္ဖို႔ဒ္ဆရာေတာ္ ပါေမာကၡ ဘဒၵႏ ၱေဒါက္တာဓမၼသာမိ
ႏွစ္သစ္ကိုနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ၾကိဳဆိုေလ့ရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကႏွစ္ေဟာင္း၏ေနာက္ဆံုးရက္ကိုေသာက္စား ေပ်ာ္ပါး ကခုန္ျခင္းျဖင့္္ၾကိဳဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္နွစ္အတြင္း မိမိ၏အားနည္းခ်က္၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တို႔ကိုျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး ထိုကဲ႔သို႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားမရွိရေလေအာင္ျပဳျပင္ေနထိုင္သြားမည္ ဟူသည့္ႏွစ္သစ္အဓိဌာန္မ်ိဳးခ်မွတ္ၾကသည္္။အခ်ိဳ႕ကလည္းအပန္းေျဖခရီးသြားျခင္း၊ ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္း စသည္ျဖင့္ စိတ္လွဳပ္ရွားဖြယ္အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ႏွစ္ဦးကာလကိုၾကိဳဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားအဖို႔မူ ႏွစ္ေဟာင္း၏အရိပ္ေဟာင္းတို႔ကိုဆက္လက္ေခၚေဆာင္လာမွဳေၾကာင့္ ႏွစ္သစ္တြင္လည္းရတက္မေအး ၾကရရွာေပ။
ႏွစ္ေဟာင္းကိုႏွဳတ္ဆက္ျပီးႏွစ္သစ္ကိုၾကိဳဆိုရာတြင္ မွ်တသည့္အေတြးအျမင္မ်ိဳးရွိသင့္သည္ဟု ယံုၾကည္ မိသည္။ ထိုကဲ့သို႔အျမင္မ်ိဳးကိုလည္း ႏွစ္ေဟာင္းကိုဓမၼဓိဌာန္က်က်ရွဳျမင္ျခင္းျဖင့္သာ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မွန္ပါသည္။ ဤ ‘ဓမၼဓိဌာန္က်က်ရွဳျမင္ျခင္း’ ဟူသည့္ေ၀ါဟာရကို အေၾကာင္းအရာတစ္ခုုအေပာ္အ​ေျခအတင္ေဆြးေႏြးျခင္း (Debate)၌ သံုးေလ႔ သုံးထရွိျပီး ထိုေ၀ါဟာရကိုု မၾကာမၾကာ အသံုုးျပဳျခင္းက သူ၏ အဓိပါယ္ကိုု ေပါ့ေလ်ာ့ေစရန္ ျခိမ္းေျခာက္ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ ‘ဓမၼဓိဌာန္က်ျခင္း’ ဟူသည္မွာ ကုန္လြန္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည့္ ဆယ့္ႏွစ္လတာကာလအတြင္း ၾကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ႏွင့္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုုးကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျပီး တည္ျငိမ္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း နိုင္ျခင္းမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။
အတိတ္ကာလမွခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ွကိုသာျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ ဓမၼဓိဌာန္က်ျပီး မွ်တသည့္စိတ္ထားမ်ိဳးကိုရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္။ အတိတ္မွမေအာင္ျမင္မွဳ၊ က်ရွံဳးမွဳမ်ားကိုသာျပန္လည္ ေတြးေတာျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ေရရွည္ အမွတ္သညာတြင္ အဆိုးျမင္တတ္သည့္အေတြးအျမင္တို႔သာလႊမ္းမိုး လာမည္ျဖစ္သည္။ မွတ္ဥာဏ္တို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္စိတ္ခံစားမွဳမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသျဖင့္ မွတ္ဥာဏ္အစဥ္တြင္ အဆိုးျမင္အယူအဆတို႕သာမက အဆိုးျမင္စိတ္ခံစားမွဳမ်ားျဖင့္ျပည့္ႏွက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔အက်င့္မ်ိဳးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေမြးျမဴထားသူမ်ားသည္ အေရးၾကံဳလာသည့္အခါ အေကာင္းဖက္မွေတြးေတာရွဳျမင္တတ္သည့္ စိတ္၏စြမ္းရည္တို႔ကိုဆင့္ေခၚရယူႏိုင္စြမ္းရွိၾကမည္မဟုတ္ေပ။
၀စ္ကြန္ဆင္န္တကၠသိုလ္ နွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အျခားေသာထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ၾကီး မ်ားမွ ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာပါရဂူမ်ား၊ စိတ္ေရာဂါပါရဂူမ်ား၏တရားအားထုတ္သူႏွင့္ တရားအားမထုတ္သူ တို႔၏ဦးေႏွာက္မ်ားကိုႏွိဳင္းယွဥ္ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ စိတ္ခံစားမွဳတို႔သည္ဦးေႏွာက္အတြင္းရွိ္ ႏူရြန္မ်ား
အေပၚလြမ္းမိုးလ်က္ရွိျပီး ႏူရြန္မ်ားသည္လည္းခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးရွိအာရံုေၾကာ စနစ္မ်ားအေပၚ တစ္ဖန္တန္ျပန္သက္ေရာက္မွဳမ်ားရွိေနေပသည္။
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္စိတ္ခံစားမွဳမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကိုတိုးတက္ေစရန္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ေပးေစႏိုင္ျပီး ‘ဦးေႏွာက္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ႏူရြန္ပလပ္စတစ္စီတီ သီအိုရီ’ (neuro plasticity theory)၏ ရွာေဖြေတ႔ြရွိခ်က္အသစ္မ်ားကိုျပန္လည္အႏွစ္ခ်ဳပ္ရေသာ္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ႏူရြန္မ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္ကိုျပန္လည္ကုသရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္သည္ကိုေတ႔ြရွိရသည္။ ဤေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ အတိတ္ကာလမွ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ဖြယ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ ေျဖရွင္းရာတြင္ အေကာင္းျမင္မွုုျဖင့္ စတင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ ႏွစ္ေဟာင္းမွ ေကာင္းကြက္မ်ားကိုိုဦးစြာ ျပန္ေျပာင္းေအာက္ေမ့ျပီးၾကည္ႏူး ၀မ္းေျမာက္ၾကရမည္။ ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ဆယ့္ႏွစ္လတာကာလအတြင္းၾကံဳေတြ႔ခဲ့သည့္ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္
အခိ်န္ကာလမ်ားစြာကို သတိတရားျဖင့္ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကရေပမည္။ ထိုသို႔သတိတရားျဖင့္မၾကာခဏ ျပန္လည္ေအာက္ေမ့ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ ေရရွည္မွတ္ဥာဏ္တြင္ ထိုေအးခ်မ္း သာယာဖြယ္ကာလတို႔ကိုျပန္လည္ ထင္ဟပ္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မကျပီးခဲ့သည့္အခိ်န္မ်ားအတြင္းမိမိ၏မိသားစု၀င္မ်ား၏ေကာင္းကြက္မ်ား၊
ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားအေပၚ၌ လည္း ျပန္လည္ေအာက္ေမ့၀မ္းေျမာက္သင့္ျပီး ထိုစိတ္အစဥ္ကို မိမိ၏မိတ္ေဆြမ်ား ႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ၌လည္း ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ျဖန္႔က်က္သင့္သည္။ ဤသည္ကား ေထရ၀ါဒဗုဒၶ တရားေတာ္လာ အဖန္ဖန္သံုးသပ္ေအာက္ေမ့ျခင္းဟူသည့္ ‘အႏုႆတိ’ က်င့္စဥ္မ်ား မွနည္းလမ္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။
ဤကဲ့သို႔ရိုးရွင္းသေလာက္ အေရးပါလွသည့္အခ်က္အေပၚမၾကာခဏဆိုသလိုပင္အေလးမျပဳလ်စ္လ်ဴရွဳျခင္း၊
ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ၾကေသးသည္။ လူအမ်ားစုသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က မိမိတို႔ ရရွိခဲ့သည့္ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ စစ္မွန္သည့္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးမွဳ မ်ားရရွိေအာင္ခံစားႏိုင္ျခင္းမရွိၾကသည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။ အခိုုက္အတန္႔ စိတ္လွဳပ္ရွားဖြယ္ မွတစ္ပါး ျပီးခဲ့သည့္ အတိတ္၏ေကာင္းကြက္မ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ျပန္လည္ဆက္စပ္ရမည္ကို မသိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနတတ္ၾကသည္။ စိတ္လွဳပ္ရွားဖြယ္ကာလကိုလြန္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္အတူမိမိတို႔၏ေကာင္းမွဳမ်ားကိုလည္း စိတ္အစဥ္ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္စပ္ရမည္ကိုမသိသကဲ့သို႔ျဖစ္တတ္ၾကျပန္သည္။
ေရရွည္မွတ္ဥာဏ္တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ စိတ္ခံစားမွဳကိုမေမြးျမဴတတ္သည့္အေလ့အထေၾကာင့္ အတိတ္၏စိတ္အစဥ္တို႔တြင္ အဆိုးျမင္စိတ္ခံစားမွဳ၊ အေတြးအျမင္တို႔သည္သာအားေကာင္းလ်က္ရွိေန ၾကသည္။ ထိုအေလ့အက်င့္တို႔က အေတြ႔အၾကံဳသစ္တို႔ႏွင့္ၾကံဳသည့္အခါ လက္ခံထားရွိမည့္စိတ္ထားအေပၚ လႊမ္းမိုးမွဳမ်ား ရွိေနမည္မွာမလြဲဧကန္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ဆိုသျဖင့္ႏွစ္ေဟာင္း၏အားနည္းခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္ တို႔ကို လ်စ္လ်ဴရွဳရမည္ဟုမယူဆေစလိုပါ။ ဘ၀တြင္အဆိုးေလာကဓံႏွင့္ရင္ဆိုင္ရရာအခါ၀ယ္ အေကာင္း ေလာကဓံကို ျပန္ေျပာင္းေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္ႏိုင္ၾကေစရန္အၾကံျပဳလိုျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္။ လူအမ်ားစု ၏ စိတ္သႏၱာန္၀ယ္ အဆိုးျမင္စိတ္စြမ္းအားတို႔က အားသာေနတတ္သျဖင့္ အေကာင္းျမင္စိတ္ခံစားမွဳႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အေတြးအျမင္တို႔ကိုပြါးမ်ားေစႏိုင္ေရးကိုအေလးထား၍ေျပာၾကားလိုျခင္းျဖစ္သည္။
အလ်င္းသင့္၍ ဤေနရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းေဒတြင္ေနထိုင္ ၾကသူမ်ား၏ ေထရ၀ါဒဗုဒၶက်င့္စဥ္ကိုေ၀မွ်လိုသည္။ မိမိထက္အသက္သိကၡာၾကီးျမတ္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာ တြင္ရြတ္ဆိုေလ့ရွိသည့္ပါဠိဘာသာျဖင့္သီကံုးထားသည့္စာစုမ်ားကိုျမန္မာဘာသာသို႔ျပန္ဆိုေဖာ္ျပရလွ်င္
“ဂါရ၀ျပဳႏွဳတ္ခြန္းဆက္သပါ၏။
အကၽြႏု္ပ္အေပၚအျပစ္တစ္စံုတစ္ရာေတြ႔လ်ွင္ အျပစ္မယူသည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးပါ။
အကၽြႏု္ပ္၏ေကာင္းမွဳ၊ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားအေပၚလည္း၀မ္းေျမာက္ေပးပါ။
အသင္၏ေကာင္းမွဳ၊ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားအေပၚလည္း အကၽြႏု္ပ္က၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါ၏”
ဤစာစုတြင္ စိတ္ခံစားမွဳကိုမွ်တစြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္းကိုေတြ႔ရွိႏိုင္ျပီး မိမိ၏ ဆိုးကြက္၊ ေကာင္းကြက္ ႏွစ္ပါးစံုကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားရံုမွ်မက သူတစ္ပါးႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက႑တြင္လည္း
သူတစ္ပါး၏ ေကာင္းကြက္ကိုအေလးထားေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆိုေသာ္အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္သူတစ္ပါး၏ေကာင္းကြက္ထက္ဆိုးကြက္ကိုသာအေလးထားမိၾကသည္မဟုတ္ပါ
ေလာ။
အကယ္၍အကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္စိတ္ခံစားမွဳကိုမွ်တစြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ပါကႏွစ္ေဟာင္းမွစိတ္မႏွစ္ျမိဳ႕ဖြယ္ မ်ားကိုမိမိကုိယ္ကိုယံုၾကည္မွဳအျပည့္ျဖင့္ေျဖေလ်ာ့ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္ေသာ စိတ္ခံစားမွဳ၊ မမ်ွတသည့္အေတြးအျမင္တို႔မွေပါက္ဖြားလာသည့္ နာက်င္မွဳတို႔မွကင္းေ၀းေသာ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကို ၾကိဳဆိုႏိုင္မည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ အကၽြႏု္ပ္တို႔၏ၾကည္လင္ေအးျမေသာစိတ္ႏွလံုး၏ အစြမ္းျဖင့္ လာမည့္ ႏွစ္သစ္ ၂၀၁၇ ၏ အခိ်န္ကာလမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္္ မဟုတ္ပါေလာ။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္အတူ ကမၻာေျမၾကီးသည္္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလိုအပ္လ်က္ရွိသည္။
ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ႏွလံုးသားမွေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏
ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အတိုင္းအတာပမာဏအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ငင္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္းၾကီးမားသည္ဟုမဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း အကယ္၍ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တစ္ဦးခ်င္း အေနျဖင့္မိမိ၏စိတ္ခံစားမွဳတို႔ကိုဟန္ခ်က္ညီညီက်န္းမာၾကံ႕ခိုင္စြာထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းသည္ပင္လ်ွင္ေသးဖြဲ
ေသာအလုပ္ကိုထူးကဲၾကီးျမတ္စြာလုပ္ျခင္းမည္သည္မဟုတ္ပါေလာ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ဦးခ်င္း ျငိမ္းခ်မ္းမွဳမရွိေသးသမ်ွကာလပတ္လုံးမိမိ၏ပတ္၀န္းက်င္ေလာကတြင္လည္းျငိမ္းခ်မ္းမွဳမရွိနိုင္ျခင္းေၾကာင့္
ပင္တည္း။
မိမိတို႔၏ ႏွလံုးသားတြင္ျငိမ္းခ်မ္းမွဳကိုရွာေဖြႏိုင္ရန္အတြက္ အကၽြႏု္ပ္တို႔အခ်င္းခ်င္းေဖးမကူညီႏိုင္ၾကပါေစ။
အေကာင္းျမင္တတ္သည့္စိတ္ႏွလံုး၊ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္အေတြးအျမင္တို႔ျဖင့္ႏွစ္ေဟာင္းကို ႏွဳတ္ဆက္၍ ႏွစ္သစ္ကိုလက္ကမ္းၾကိဳႏိုင္ၾကပါေစ။
(အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာသိုု႕ ဆရာေလး ေဒါက္တာယုုဇနဥာဏီ ဘာသာျပန္ဆိုုသည္။)

####photo credit to Ven. Candima SSBU

Leave a Reply

Your email address will not be published.

− 2 = 6