langkhurဝၼ်းတီႈ 15-18/03/2016 ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတိုဝ်းၵမ်ၵမ်မထၢၼ် မူႇလမိၼ်းၵုၼ်း 50 ပီ ပီၵွၼ်းၶမ်းတေၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈဝတ်ႉၵမ်မထၢၼ် ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်:

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈမၢဝ်ႇသူၺ်ႇပီႇ ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊ ပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး လၢတ်ႈဝႃႈ – ပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းႁဝ်း ပဵၼ်ငဝ်ႈတိုၵ်ႈၵမ်မထၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်ႉပိုၼ်ႉ တေၼိမၼ်တၼ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်ၸိုင်ႈတႆး 400 တူၼ် ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းလႆႈၼိမၼ်တၼ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ မိူင်းၽူင်း ၊ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးသုၶမ်း (တၢင်ႉယၢၼ်း) ၊ ၸဝ်ႈတူၼ်ႈၶူး ပႃမွၵ်ႉၶၻွၵ်ႉတိူဝ်ႊထမ်းမသႃမိ ၶမ်းမၢႆ ဝႃႈၼႆ ။

7

မိူဝ်ႈလဵဝ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸတ်းႁဵတ်းသုမ်ႉ ဢွင်ႈတီႈတႃႇပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇလႄႈ ပတ်းၽဵဝ်ႈႁဵတ်းလိူမ်ႈလႆႇ ပူၵ်းပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈ / ဢွၵ်ႇဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မွပ်ႈမၢႆပၼ်ၼႃႈတီႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉ ပေႃးထိုင်ပၢင်ပွႆးမႃး ပေႃးတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ။
ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ၵုမ်လူင် (ညီလာခံ) ဝၼ်းတီႈ 15/03/2016 သင်ၶၸဝ်ႈၵူႈတီႈတီႈ ႁႂ်ႈႁွတ်ႈထိုင်၊ ဝၼ်းတီႈ 16-17/03/2016 ဝၼ်းပၢင်ၵုမ်သင်ၶၸဝ်ႈ ၊ ဝၼ်းတီႈ 18/03/2016 သမ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉ ။

2.langkhur

ပီ 2015 လိူၼ်မၢတ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပၢင်ၵုမ်လူင်သင်ၶၸဝ်ႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ဝိႁၢရ် ဢၼ်တိုဝ်းၵမ် လူၺ်ႈလၢႆး (သထူင်ႇမိၼ်းၵုၼ်း) ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး မီး 35 လင် / တီႈ ။ ပီၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢမ်ႇယွမ်း 400 တူၼ် ။ ပၢင်တရႃးလူင်မႁႃသတိပထၢၼ် ၵမ်မထၢၼ်း မူႇလမိၼ်းၵုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ။

Credit by: www.shan.panglog.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.

58 + = 66