ႏွစ္ေဟာင္း ႏွင့္ ႏွစ္သစ္ – သတိမကြာ အေကာင္းျမင္စြာ ေထြးပိုက္ပါ။

ႏွစ္ေဟာင္း ႏွင့္ ႏွစ္သစ္ – သတိမကြာ အေကာင္းျမင္စြာ ေထြးပိုက္ပါ။ ********************** ေအာက္စ့္ဖို႔ဒ္ဆရာေတာ္ ပါေမာကၡ ဘဒၵႏ ၱေဒါက္တာဓမၼသာမိ ႏွစ္သစ္ကိုနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ၾကိဳဆိုေလ့ရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကႏွစ္ေဟာင္း၏ေနာက္ဆံုးရက္ကိုေသာက္စား ေပ်ာ္ပါး ကခုန္ျခင္းျဖင့္္ၾကိဳဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္နွစ္အတြင္း မိမိ၏အားနည္းခ်က္၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္တို႔ကိုျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး ထိုကဲ႔သို႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားမရွိရေလေအာင္ျပဳျပင္ေနထိုင္သြားမည္ ဟူသည့္ႏွစ္သစ္အဓိဌာန္မ်ိဳးခ်မွတ္ၾကသည္္။အခ်ိဳ႕ကလည္းအပန္းေျဖခရီးသြားျခင္း၊ ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္း စသည္ျဖင့္ စိတ္လွဳပ္ရွားဖြယ္အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ႏွစ္ဦးကာလကိုၾကိဳဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕လူမ်ားအဖို႔မူ ႏွစ္ေဟာင္း၏အရိပ္ေဟာင္းတို႔ကိုဆက္လက္ေခၚေဆာင္လာမွဳေၾကာင့္ ႏွစ္သစ္တြင္လည္းရတက္မေအး ၾကရရွာေပ။ […]

Read more
1 3 4 5 6 7 9